Digitale vaardigheden bieden kansen voor jong en oud

Bouw mee aan ambitie – voor jezelf én de regio

Digitale vaardigheden bieden kansen voor jong en oud

Bouw mee aan ambitie – voor jezelf én de regio

Waarom een Codeschool?

Het is geen geheim dat steeds meer beroepen digitaliseren. Dit biedt zowel uitdagingen als kansen voor de regio Noordoost Fryslân. Codeschool.frl streeft ernaar om jong en oud een nieuw perspectief te bieden op werken, wonen en leven in deze regio.

Dat doen we door te werken aan een viertalig Noordoost Fryslân! Dat doen we door naast Nederlands, Fries en Engels een vierde officieuze taal toe te voegen aan het vocabulair van de regio: Digi-Taal! Door deze regio neer te zetten als digitale kennisregio maken we.

Hoe gaat Codeschool dit doen?

Programma

Codeschool.frl biedt deelnemers een digitale ambitieroute op de gebieden Programmeren, Security, Big Data en Internet of Things. Certificaten voldoen aan vastgestelde marktconforme criteria (rubrics) en zijn waardevol om werk- en denkniveau aan te tonen. Elke mijlpaal ontsluit een volgende kans op ontwikkeling, wat een ‘leven lang leren’ stimuleert.

Innovatieve Infrastructuur

Codeschool.frl biedt deelnemers van 8 tot 80 jaar een online en offline platform om toekomstgerichte digitale vaardigheden te ontwikkelen. Online door een gebruiksvriendelijk en veilig platform, offline door workshops en hackathons in openbaar toegankelijke instellingen in de regio. Codeschool.frl faciliteert het spel tussen vraag naar en aanbod van digitale professionals. Het gebruikte platform legt een basis voor doorontwikkeling digitale dienstverlening in de regio en biedt inhoudelijke ambitieroutes.

Business Model

Rond Codeschool.frl wordt een businessmodel ontwikkeld waarmee op langere termijn een balans behaald wordt tussen maatschappelijk en economisch rendement. Hierbij wordt gestreefd om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te houden.

Programma

Codeschool.frl biedt deelnemers een digitale ambitieroute op de gebieden Programmeren, Security, Big Data en Internet of Things. Certificaten voldoen aan vastgestelde marktconforme criteria (rubrics) en zijn waardevol om werk- en denkniveau aan te tonen. Elke mijlpaal ontsluit een volgende kans op ontwikkeling, wat een ‘leven lang leren’ stimuleert.

Innovatieve Infrastructuur

Codeschool.frl biedt deelnemers van 8 tot 80 jaar een online en offline platform om toekomstgerichte digitale vaardigheden te ontwikkelen. Online door een gebruiksvriendelijk en veilig platform, offline door workshops en hackathons in openbaar toegankelijke instellingen in de regio. Codeschool.frl faciliteert het spel tussen vraag naar en aanbod van digitale professionals. Het gebruikte platform legt een basis voor doorontwikkeling digitale dienstverlening in de regio en biedt inhoudelijke ambitieroutes.

Business Model

Rond Codeschool.frl wordt een businessmodel ontwikkeld waarmee op langere termijn een balans behaald wordt tussen maatschappelijk en economisch rendement. Hierbij wordt gestreefd om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te houden.

Mijn naam is Ferenc Jacobs, ik ben binnen KennislabNOF kartrekker voor wat zich op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en digitaal bevindt. Ik woon en werk inmiddels 19 jaar in de regio Noordoost Fryslân. Ik ben naast ondernemer ook op meerdere manieren betrokken bij het onderwijs en het vergroten van de mogelijkheden van inwoners.

Ik heb in Estland met eigen ogen gezien hoe de focus op digitaal kansen creëert. Dit vraagt om mensen die mee willen helpen en denken. Natuurlijk de deelnemers aan Codeschool.frl die meebouwen aan de circulaire kenniseconomie. Maar we willen ook graag in gesprek met bedrijven en organisaties die in dit idee kansen zien. Een idee omzetten naar een concreet product, volgens mij is dat precies wat onze regio goed kan.

Ferenc Jacobs

Mijn naam is Ferenc Jacobs, ik ben binnen KennislabNOF kartrekker voor wat zich op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en digitaal bevindt. Ik woon en werk inmiddels 19 jaar in de regio Noordoost Fryslân. Ik ben naast ondernemer ook op meerdere manieren betrokken bij het onderwijs en het vergroten van de mogelijkheden van inwoners.

Ik heb in Estland met eigen ogen gezien hoe de focus op digitaal kansen creëert. Dit vraagt om mensen die mee willen helpen en denken. Natuurlijk de deelnemers aan Codeschool.frl die meebouwen aan de circulaire kenniseconomie. Maar we willen ook graag in gesprek met bedrijven en organisaties die in dit idee kansen zien. Een idee omzetten naar een concreet product, volgens mij is dat precies wat onze regio goed kan.

Codeschool.frl is een project van:

Neem contact op